Pozvati:

 

1. Muslim Funeral Services - 815 549 9400 (Oni će umrlog prevesti u gasulhanu u džamiji na Elston i Pulaski gdje će biti ogasuljen. Oni će obezbjediti ćefine, drveni sanduk, betonski sanduk i prevoz do mezara u Bohemian Cemetery) Ovo njima treba platiti.

 

2. Bohemian Cemetery

5255 North Pulaski Road, Chicago, IL 60630
(773) 539-8442 (Oni su dužni da iskopaju mezar i sve oko spuštanja i zatrpavanja. Treba im spomenuti da vi želite da se umrli ukopa na parceli koju posjeduje American Islamic Center i spomenite ime imama - Imam Senad Agić,(773 501 7004) Oni će svoje usluge naplatiti.

3. I treća uplata ide našem džematu koji je otkupio ukopna mjesta za naše članove. $500 - za zemljište ukopnog mjesta. Neki su već otkupili mezar. U tom slučaju, ova stavka otpada. (Provjeriti sa blagajnicom h. Elvirom: 773 627 4893)

SABAH

PO BOX 25022,

Chicago IL 60625

 

(Vjerske usluge imama su besplatne. Ako, ipak, neko ima potrebu da imamu tom prilikom uruči novčanu hediju, ona će se smatrati sadakom, koju će imam za rahmet sevab i otkup od grijeha umrlog donirati za humanitarnu svrhu koju on odredi)

4. Naš džemat ima dvije opcije za postavljanje nadgrobnog spomenika:

a) vodoravna ploča koju možete naručiti u kancelariji groblja, b) tradicionalni vertikalni bosanski nišan od granita koji se naručuje kod imama.

5. Dodatna učenja za umrlog su poželjna, ali nisu obavezna: a) Tevhid: sedmina, b) četerestina, c) hatma (naručuju se kod imama)

Izražavanja saučešća se razlikuju od mjesta do mjesta. Najbolje je izraziti saučešće sa riječima Kur'ana: "Inna lillahi ve Inna ilejhi Radži'uun. Allahovi smo i Njemu se vraćamo."

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131