“PITAJTE IMAMA”

Gdjekada se nađemo u situaciji da se ne možemo opredjeliti za izbor koji bi bio najbolji i za Dunjaluk i za Ahiret, i za nas same i za našu cjelokupnu porodicu. SABAH pruža mogućnost svojim članovima da se sa dilemama u pogledu donošenja životnih odluka konsultuju sa našim imamom kako bi dobili odgovor utemeljen na tradiciji i Božijem pravu.

 

“ASK THE IMAM”

Often times we are confronted with a situation in which the right choice is not clear or we simply are not aware of the best ethical decision to make. SABAH offers people opportunities to ask our Imams about these situations and how Islam’s sacred law addresses them.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131