DŽENAZE I SAHRANE


Kada nas zadesi ono što se izbjeći ne može – smrt u porodici, detalji oko organizacije dženaze i ukopa mogu biti veoma izazovni. Naš centar pruža usluge preko MFS (Muslim Funeral Services) koje uključuju gasuljenje, umotavanje u ćefine, dženazu-namaz i ukop

6. FUNERAL SERVICES


When the inevitability of death comes to loves ones, the details and pressures of funerals can be challenging. The SABAH offers grieving families funeral services through MFS, including washing of the body, proper wrapping with cloth, funeral sermons, and prayer services.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131