SOCIJALNA POMOĆ (HRANA)


Hiljade beskućnika svake godine od naših članova bi mogao dobijati hranu. Jedan od najpreporučenijih oblika sadake je – nahraniti gladnog. Kada god pomognemo unesrećenog, ne samo da se naš kapital ne smanjuje, nego se uvećava, kao što se uvećava naš ugled kod Svemogućeg.

SOCIAL SERVICES (FOOD PANTRY)


Thousands of needy families each year could receive food from our membership. Among the most praised kinds of charity is the feeding of the poor. Whenever we relieve the stress of the needy, our wealth never decreases and our rank in the eyes of Allah increases.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131