ARBITRAŽA

Umjesto da idemo na rješavanje naših nesuglasica putem suda, kao muslimani, dužni smo potražiti način da se konflikt u biznisu i sl. rješava putem dogovora. Džamija nudi objektivnu arbitražu u rješavanju nastalih međuljudskih konflikta.

 

ARBITRATION

Whenever disagreements arise (whether they involve business matters or other aspects of life), it is useful to seek an impartial arbiter to help solve the problem. The Mosque offers objective arbitration to solve disputes and preserve relations between the disputants.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131