SAVJETOVANJA


Iskušenja svakog od nas s vremena na vrijeme posjećuju. Prilikom iskušenja, potrebni su nam savjeti i upute kako odgovoriti u datoj situaciji. Imam i njegovi stručni saradnici imaju bogato iskustvo u davanju uputa omladini, članovima porodica, prilikom vjenčanja i kada nas zadesi smrt u familiji.

COUNSELING


Trials visit each of us throughout our lives. During these moments, we need advice and counsel to help us through these trials. The Imams and other personnel of AIC have many years of experience offering marriage, youth, family, and grief counseling.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131