Pregled usluga

Služenje je jedna od najznačajnijih obaveza ljudskog bića. Stoga je suština misije Američkog islamskog centra u tome da ponudi potrebne usluge svojim članovima. Zadatak je ovih usluga da formira snažan osjećaj pripadanja Zajednici – džematu kao familiji i da podari duhovno okrepljenje u duhovnom ambijentu u vremenu i prostoru koji nam ne dozvoljavaju predah. Više od 10,000 muslimana dobijaće usluge koje će AIC pružati svakodnevno. Mi se osjećamo počašćenim da se možemo povezati sa svojim članovima tako što ćemo im služiti.

Services Overview

Service is among the highest calling of a human being. As such, the core mission of American Islamic Center is to provide valuable services to its large community. These services are meant to foster a strong sense of family and community, and provide spiritual solace and sacred space is a fast-paced and sometimes overwhelming world. More than 10,000 people benefit from the AIC’s services on regular basis. We feel honored to reconnect with our membership and to be of service to our community.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131