https://www.youtube.com/watch?v=0baOd3OZHas

 

Kada želiš uzeti abdest, zanijetiti ga srcem, jer se djela vrednuju po nijjetima,prema unutrašnjim namjerama, izgovori Bismillah zatim operi šake tri puta vodom, prvo desnu pa lijevu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada uzimate abdest, pocnite sa vašom desnom stranom.“

(1) Oprati šake tri puta vodom, prvo desnu pa lijevu ruku 

(2) Izaperi usta (desnom rukom) tri puta vodom, uzimajući vodu iz desne šake.

 (3) Izaperi nos (lijevom rukom) tri puta vodom. Prilikom čišćenja nosa uvući vodu u nos uzimajući vodu iz desne šake, 

a zatim izbaciti iz nosa koristeći pri tome lijevu šaku.

(4) Oprati lice tri puta od uha do uha i od korijena kose na čelu do vrha brade,

za one koje imaju bradu provući prste kroz bradu.

(5) Oprati tri puta ruke od vrhova prstiju do iza laktova, prvo desnu pa onda lijevu.

(6) Potiranje glave(mesh): Potari glavu vlažnim rukama jedanput, počevši sprijeda nazad i obratno 

Prilikom potiranja glave mokrim rukama prvo početi sa prednjom stranom,

jer u hadisu stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim rukama potrao glavu tako što je počeo sprijeda glave i povukao ih do potiljka,

a zatim ih vratio nazad.

 (7) Potari uši, kažiprstom unutrašnjost, a palcem vanjski dio. Allahov Poslanik, s.a.v.s.,

potrao je uši tako što bi kažiprste stavio u uši a palčeve iza ušiju.“

Ruke se ne kvase za potiranje ušiju već se odmah nakon mesha po glavi potiru uši, bez ponovnog kvašenja ruku.

 (8) Operi noge tri puta od vrhova prstiju do iza članaka, desnu pa lijevu. Uzvišeni Allah kaže: “… i noge svoje do iza članaka…“ (El-Maide, 6.) 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:“Kada uzimaš abdest, istrljaj između prstiju.“ Sunnet je da se to čini malim prstom lijeve ruke.

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131

Prayer Time